Gods plan met mijn leven

Als eigendom van God zijn wij uniek en speciaal voor Hem. God heeft een plan met ons/mijn leven en dat kan geen mens tegenhouden of belemmeren. Als God spreekt dan is het er en Hij doet wat Hem behaagd. Vierendertig jaar geleden heb ik mijn leven aan God gegeven en liep jaren mee in een volle evangelie gemeente. Het waren niet alleen jaren van vreugde en blijdschap maar ook van diepe dalen. Maar door de jaren heen ga je als kind van God beseffen dat die diepe dalen erbij horen. Want dat maakt het leven van een kind van God zo mooi omdat we zonder strijd niet kunnen spreken van een overwinning. Wij spreken ook wel eens van ‘tropen jaren’ maar onze Hemelse Vader heeft beloofd dat Hij ons niet zal begeven of verlaten. Hij wil ons juist behoeden en bewaren en leiden naar onze bestemming in Christus. Aan die leiding van God kan geen mens aan te pas komen. Soms kiezen wij onze eigen wegen, maar wat een Goddelijk geduld heeft Hij met ons omdat Hij ons terugbrengt naar de plaats waar Hij ons wil hebben. Wonderbaar zijt Gij Heer en wat een Liefde. Na al die vierendertig jaar van dienen gebeurden er in juli 2015 in mijn vorige gemeente verschillende dingen en deden zich situaties voor die mij deden beseffen dat God een andere weg met mij wilde gaan. Sinds 1 december 2014 woon ik in Rotterdam en zocht in mijn nieuwe buurt direct naar een gebedsgroep van zusters en begon hier en daar te informeren en te bellen. Soms belde ik naar een kerk of gemeente in de buurt maar kon ze nooit bereiken wat ik erg vervelend vond want bidden is nooit teveel. Samen zijn wij sterk zoals wij vaak horen en wij moeten een eenheid vormen. Uiteindelijk maakte een zuster van een andere gemeente mij bekend dat er een gemeente is in Capelle a/d IJssel met volgens haar de naam ‘de Doorbraak.’

Ik ging direct op internet zoeken, vond het nummer, belde direct en kreeg de voorganger aan de telefoon. Ik vertelde mijn verhaal dat ik op zoek was naar een gebedsgroep. Ik voelde mij een beetje raar maar vertelde uitdrukkelijk dat het om een gebedsgroep ging. Hij gaf het door aan zijn vrouw en zij kreeg mij pas na een week aan de telefoon. Ik vertelde opnieuw mijn verhaal en na een prettig gesprek nodigde zij mij vrijblijvend uit voor een bezoekje aan de gemeente.

Omdat God toch een plan heeft met mijn leven, had ik intussen al afscheid genomen van mijn vorige gemeente. Weet u dat Gods liefde zo groot is en niet te begrijpen. Want juist in die periode toen er zoveel gebeurde, ving Hij mij op. Vanuit Zijn woord in Filippenzen 1:6 weet ik dat ik niet hoef te vrezen. Hij heeft een plan met ons aller leven. Op 1 augustus 2015 hebben wij, mijn dochters en ik, een bezoek gebracht aan de gemeente de Doorbraak in Capelle a/d IJssel en prijs de Heer na enkele weken hebben wij ons aangemeld als gemeentelid. Wij hebben naast de eenvoud en de liefde in de gemeente de Doorbraak ook een thuisgevoel ervaren. Bij Leen en Joke thuis heb ik die gebedsgroep gevonden waar ik naar zocht. Zonder ons vooraf aan te melden dat wij kwamen, zijn wij er gewoon naar toe gegaan en ook daar ervoeren wij Gods liefde. Ik dank de Heer voor zijn leiding in mijn leven en ook voor mijn gezin. Dank u Heer.

 
X