En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; maar de liefde is het voornaamste 1 Korintiërs 13:13

Lieve zusters en broeders,

Mijn naam is Niura van Deursen – Kloof, bijna 10 jaar getrouwd met Marco van Deursen. We hebben samen 4 dochters. Denalizah , Daalliyah, Elenor en Denise ( mijn twee stiefdochters) en Jayden onze 1e kleinzoon.Van jongsaf katholiek opgevoed, gedoopt als baby en mijn heilige communie gedaan. Naast alle mooie en goede herinneringen heb geen makkelijke jeugd gehad en groeide ik voor een groot gedeelte op in een minder gezond gezinsleven. Als kind was ik dol op het zingen van kerstliederen, hield al vroeg van bidden. God bestond werkelijk voor mij door alle gebedsverhoringen en rust die Hij mij alleen kon geven. Na mijn tienerjaren ontstond de relatie met God alleen uit geschreven brieven naar Hem in mijn dagboek. Omdat ik al op mijn 17e op m’n zelf woonde, heb ik naast het studeren en werken zelf veel moeten leren. Ik overleefde meer in plaats van te leven en werd steeds ongelukkiger. Als snel raakte ik in een depressie, kampte met veel zorgen, minderwaardigheid, schaamte, verdriet, telleurstellingen en boosheid. Tegelijkertijd had ik altijd een masker op ‘van ik kan alles wel aan.’ Bang om te falen en dat men het kon zien hoe ongelukkig ik was. Ik was levensmoe en zocht eindelijk therapeutische hulp omdat ik het niet meer aan kon, vooral op eigen kracht.Kort na de komst van onze oudste dochter begon ik te verlangen naar (geestelijke) levensverandering wat versterkt werd na het overlijden van mijn schoonmoeder.Mijn gebedsleven startte en begon uit de Bijbel van mijn schoonmoeder te lezen die ik gekregen had van mijn schoonvader. Op een dag in 2007 keek ik naar de televisiekerkdienst The Hour of Power van pastor Robert Schuller. Op die dag gaf ik mijn leven aan de Heer. In één klap voelde ik de liefde van de Heer over me heen en ervaarde ik werkelijk levend water uit mijn binnenste vloeien zoals de Schrift zegt en kon alleen maar huilen. Nadien veranderde alles en iedere zondag volgde ik de dienst. Mijn ogen waren geopend, voelde me steeds meer geliefd en vrij. Ik kwam weer tot bloei en kreeg meer rust en plezier in het leven. Wilde niet meer in zonde leven en leerde stap voor stap anderen te vergeven. Een prediking van ‘U bent geliefd’ van Henri Nouwen staat mij tot de dag van vandaag bij. Ook kreeg ik het verlangen naar een kerk waar ik kan groeien Het werd een evangelische gemeente waar ik onze dochters op de woensdagmiddag bracht voor de Bijbelclub.In 2009 werd ik lid van de kerk en ik was blij met mijn nieuwe broeders en zusters in Christus. Na mijn eerste ervaring van het horen van Gods stem ‘loud and clear’, besloot ik de Heer te gehoorzamen en in februari 2010 ben ik gedoopt. In hetzelfde jaar werden onze dochters opgedragen. Dat alles bracht veel strijd met zich mee zoals het loslaten van de wereldse dingen en de groei van de vrucht van de Geest. Mijn kruis dragen, familie, vrienden, huis, materiële dingen en werk achterlaten vond ik best pittige beproevingen. Maar desondanks wilde ik iedereen vertellen over Jezus, Hem volgen en gehoorzamen met heel mijn hart. Mijn denken veranderede en de Bijbel werd mijn favoriete boek. Ik leerde het verschil tussen het wandelen in het vlees en in de Geest. Maar ook ‘zelf’ gehoor geven aan Gods wil.Tot op heden maak ik, na bidden en vasten, veel wonderen, gebedsverhoringen en zegeningen mee in mijn gezin, kerk en op het werk. Ik ben dankbaar dat ik mij ook in de moeilijke tijden mag verblijden en dat ik met een positieve houding door de strijd heen kan gaan. Geen zinloze levenswandel meer maar het kostbaar bloed van Christus. Elke dag zie ik als een glimlach van God en mag ik leven uit genade. De genade van God maakt ons waarlijk vrij. Eenieder (jong en oud), ongeacht in welke omstandigheden, die dit nu leest en op zoek is naar rust en vrede nodig ik uit om de stap te nemen om Jezus aan te nemen als je redder en verlosser. Bevrijding, genezing en herstel zult je ontvangen. Je hemelse Vader God houdt intens veel van je.–          En de Geest en de Bruid zeggen: Kom! En die dorst heeft, kom maar. En wie graag wil drinken: neem maar van het water dat leven geeft, gratis. Openbaring 22:17


–          Als zij luisteren en Hem gehoorzamen, zullen zij worden gezegend met een gelukkig en voorspoedig leven. Job 36:11


–          En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; maar de liefde is het voornaamste 1 Korintiërs 13: 13.Blessing,Niura

 
X