Privacy

Privacy statement kerk de Doorbraak

Via website www.dedoorbraak.org wordt allerlei informatie gedeeld over de activiteiten van de kerkelijke gemeente. Evangelische kerk de Doorbraak hecht waarde aan de bescherming van ieders privacy en daarom is hieronder het beleid vastgelegd in verband met de plaatsing van persoonsgegevens en foto’s op de website. Wanneer het gaat om persoonsgegevens wordt zorgvuldigheid en terughoudendheid betracht. Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard. Evangelische kerk de Doorbraak verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Privacy-missie
De Doorbraak zet zich in voor veiligheid en transparantie en gaat daarom eervol en integer om met persoonsgegevens van al haar bezoekers en leden.

Bezwaar
Wanneer u bezwaar heeft tegen een geplaatste foto waarop u zichtbaar bent, dan kunt u dit (met opgaaf van de reden) kenbaar maken door een e-mail te sturen naar: info@dedoorbraak.org.
De betreffende foto wordt dan zo spoedig mogelijk verwijderd van het portal.

Toepasselijkheid
Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:

  • door leden, donateurs, relaties en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie en
  • data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website.

Verwerking van uw gegevens

De Doorbraak houdt een ledenadministratie bij. Het werk van de Doorbraak wordt voornamelijk gefinancierd door giften van de leden. Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum) om u gericht te kunnen informeren over wat we doen. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via:

  • de website van de Doorbraak
  • inschrijvingsformulieren.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen;
U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen per e-mail doorgeven aan de administratie van de Doorbraak: info@dedoorbraak.org. Hier kunt u ook terecht als u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten.
De Doorbraak is verplicht een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatiemogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de administratie van de Doorbraak, De Vallei 2, 2905 NP Capelle aan den IJssel.

E-mail
Wanneer u als lid of informatieaanvrager uw e-mailadres aan de Doorbraak hebt verstrekt, wordt u per e-mail geïnformeerd om u op de hoogte te brengen van wat we doen.

Afmelden e-mail nieuwsbrieven
Wilt u minder of geen berichten van ons ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment afmelden bij de administratie van de Doorbraak: info@dedoorbraak.org.

Bezoek aan onze website
De Doorbraak gebruikt op haar website geen cookies. Uw gegevens worden niet met derden uitgewisseld.

Beveiliging
De Doorbraak heeft maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn. We gebruiken de persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Vragen over ons privacy beleid
De Doorbraak houdt het recht het privacy beleid te wijzigen. Als u vragen hebt over dit beleid dan verzoeken wij u een mail te sturen naar info@dedoorbraak.org.

Contactgegevens
Wanneer u vragen, opmerkingen of klachten hebt met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, dan kunt u deze richten aan:
Evangelische kerk de Doorbraak
De Vallei 2
2905 NP Capelle aan den IJssel

Ons telefoonnummer is 010-2270356

U kunt ook onderstaand formulier invullen. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.


 
X