Ondersteuning

Kerk de Doorbraak ondersteunt het werk van Stichting Roechama

Stichting Roechama is een christelijke hulporganisatie, die al sinds 2003 werkt onder het Joodse volk in Oekraïne. De naam van de stichting is afkomstig uit de Bijbel en betekent ontferming.
De stichting heeft als doel ontferming te tonen aan het Joodse volk en aan andere hulpbehoevenden in Oost Europa. De prioriteit van de stichting ligt bij het Joodse volk in Oekraïne en zij ziet het als haar roeping het Joodse volk in geestelijk opzicht te bemoedigen en in materieel opzicht te steunen.
In Jesaja 52:7 lezen we:
Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt, die vrede laat horen, die een goede boodschap brengt van het goede, die heil laat horen, die tegen Sion zegt: Uw God is Koning.
Paulus roept ons in Romeinen 15:27 op om het Joodse volk te ondersteunen:
Zij hebben het namelijk goedgevonden, en zij zijn het ook aan hen verplicht. Immers, als de heidenen aan hun geestelijke [weldaden] deel gekregen hebben, zijn zij ook verplicht hen met stoffelijke te dienen.

 
X