Wat geloven wij

Wij geloven in God de Vader, God de Zoon en God de heilige Geest.

Wij geloven dat Jezus Christus, Gods Zoon, geboren is uit de maagd Maria.

Wij geloven dat God de Vader de wereld geschapen heeft door Jezus Christus.

Wij geloven dat Jezus Christus:

  1. Uit liefde voor alle mensen aan het kruis is gestorven;
  2. Is opgestaan uit de doden;
  3. Is gezeten aan de rechterhand van de Vader.

Wij geloven dat Jezus Christus Heer is en alle macht heeft in de hemel en op de aarde.

Wij geloven dat Jezus Christus, door Zijn dood aan het kruis en Zijn vergoten bloed, de Enige is die de mens van zonde kan verlossen en kan bevrijden van boze geesten.

Wij geloven dat Jezus Christus mensen kan en wil genezen.

Wij geloven dat de Heer Jezus Christus Zijn heilige Geest wil geven aan een ieder die daarom vraagt en dat de nieuwe mens door de Geest kan en mag leven tot eer van God de Vader.

Wij geloven in Gods bovennatuurlijke leiding door de heilige Geest.

Wij geloven dat de Bijbel het door de heilige Geest geïnspireerde Woord van God is.

Wij geloven dat het de taak van de kerk is om alle gelovigen tot volgelingen van Jezus Christus te maken, hen te helpen hun gaven, talenten en bekwaamheden te leren ontdekken en hen te stimuleren deze te gebruiken tot opbouw van de gemeente.

Wij geloven in een barmhartige en liefdevolle kerk van Jezus Christus; het is haar taak om de zwakkere broeder en zuster te helpen, te leiden en te bemoedigen.

Wij geloven dat het de taak van de kerk van Jezus Christus is te helpen waar mensen in nood zijn.

Wij geloven dat het de taak van de kerk is om onze Joodse broeders en zusters te helpen waar nodig is met alle middelen die daartoe voorhanden zijn.

Wij geloven in een terugkeer van Jezus Christus naar deze aarde en in een herschepping van de huidige hemel en aarde.

 
X