Wat geloven wij

Wij geloven in God de Vader, God de Zoon en God de heilige Geest

Wij geloven dat Jezus Christus, Gods Zoon, geboren is uit de maagd Maria

Wij geloven dat Jezus Christus de enige ware God is en alle andere zogenaamde goden afgoden zijn

Wij geloven dat God de Vader door Jezus Christus de wereld heeft geschapen

Wij geloven dat Jezus Christus uit liefde voor alle mensen aan het kruis is gestorven, is opgestaan uit de doden en is gezeten aan de rechterhand van de Vader in de hoogste hemelen

Wij geloven dat Jezus Christus alle demonen uit de hel heeft overwonnen en dat daarom Hij alleen in staat is de mens volkomen te verlossen en te bevrijden

Wij geloven dat ieder mens die daarom vraagt van de Vader vergeving van zonden ontvangt, dat het bloed van Jezus Christus de mens reingt van alle zonde en dat door onderdompeling in water de mens zal opstaan in een nieuw leven

Wij geloven dat de Heer Jezus Christus Zijn heilige Geest wil geven aan een ieder die daarom vraagt en dat de nieuwe mens door de Geest kan en mag leven tot eer van God de Vader

Wij geloven in Gods bovennatuurlijke leiding door de heilige Geest

Wij geloven dat de Bijbel het door de heilige Geest geïnspireerde Woord van God is

Wij geloven dat het de taak van de kerk is om alle gelovigen tot volgelingen van Jezus Christus te maken, hen te helpen hun gaven, talenten en bekwaamheden te leren ontdekken en hen te stimuleren deze te gebruiken tot opbouw van de gemeente

Wij geloven in een barmhartige en liefdevolle kerk van Jezus Christus. Het is haar taak om de zwakkere broeder en zuster te helpen, te leiden en te bemoedigen en zij die als kind van God gestruikeld zijn weer in liefde te aanvaarden

Wij geloven dat het de taak van de kerk van Jezus Christus is te helpen waar mensen in nood zijn

Wij geloven dat het de plicht van iedere gelovige is om de kerk van Jezus Christus, naast gebed, ook financieel te ondersteunen

Wij geloven in een terugkeer van Jezus Christus naar deze aarde en in een herschepping van de huidige hemel en aarde

 
X