Visie

Onze visie is een kerk van Jezus Christus…

…Waar iedere gelovige zich thuis voelt als in een gezin (Ef. 2:19)

…Waar iedere gelovige het karakter van Jezus Christus weerspiegelt (1 Petr. 2:21)

…Waar iedere gelovige een bediening heeft (1 Petr. 4:10)

…Waar iedere gelovige een boodschapper van de liefde van Jezus Christus is (2 Kor. 5:19-20)

…Waar iedere gelovige de naam van Jezus Christus groot maakt (Ps. 34:3)

…Waar Gods Geest alle ruimte krijgt om Zijn werk te doen (2 Kor. 3:17)

Praktisch christen zijn betekent:

De Here God liefhebben met heel je hart, ziel en heel je verstand… (Matth. 22:37-40)

Op weg gaan en alle volken tot leerlingen van Jezus Christus maken, door hen te dopen… (Matth. 28:19-20)

 
X