Samenvatting

Onze visie en doelstelling kunnen we als volgt samenvatten:

Mensen tot Jezus Christus leiden en hen bij Gods gezin brengen, hen helpen tot volwassenheid te komen om zo op Christus te lijken en hen toe te rusten voor hun bediening in de kerk en hun levensmissie in de wereld, om zodoende Gods naam groot te maken.

 
X