Identiteit

Gemeente zijn in de praktijk betekent voor de Doorbraak:

Dat zij een geloofs gemeente is

Zonder geloof is het niet mogelijk God welgevallig te zijn. Dat lezen we in Heb.11:6. Geloof is de basis waardoor God zich op een wonderbare wijze kan openbaren.

Dat zij een gavengerichte gemeente is

Deze Godsgaven ontving de kerk met de uitstorting van de heilige Geest op de Pinksterdag zoals beschreven in het boek Handelingen. Deze gaven dienen in Gods kerk optimaal te functioneren en zullen door het gebruik ervan de gemeente opbouwen. Dat lezen we in 1 Kor.12:7. Zonder openbaring, leert Spr.29:18 ons, verwildert het volk.

Dat zij een getuigende gemeente is

Zonder getuigenis zal het leven uit Gods kerk wegvloeien. Een wedergeboren christen is levend gemaakt door de heilige Geest en heeft altijd een getuigenis in het hart. Het is de opdracht van de Heer dat de bevrijdende boodschap van Jezus Christus wordt doorgegeven, dat zegt de Heer ons in Mar.16:16. De Doorbraak is een multiculturele familiekerk waar jong en oud, getrouwd en alleenstaand zich thuis voelt.

Ons motto luidt: God houdt van mensen!

 
X