Doelstelling

De mensen bekend maken met het bevrijdende nieuws van Jezus Christus

De mensen binnen brengen in de gemeente van Jezus Christus

De mensen dopen door onderdompeling in water

De mensen dopen in de heilige Geest

De mensen opbouwen en bemoedigen

De mensen Bijbels praktisch onderwijs te geven

De mensen leren hun gaven en talenten te ontdekken en deze te gebruiken in de gemeente; hieronder valt ook het gebruik van de gaven van de heilige Geest

De mensen maken tot echte volgelingen van Jezus Christus

Gedurende dit proces worden de gemeenteleden er constant op gewezen om te blijven zien op Hun Verlosser Jezus Christus. Want het proces tot gelijkvormigheid aan Jezus Christus gaat via diepe dalen en hoge bergtoppen. Zo zal onder blijvende volharding uiteindelijk het beeld van Jezus Christus zichtbaar worden.

 
X