Giften

Kerk de Doorbraak is betrokken bij veel activiteiten in de wijk Oostgaarde in Capelle aan den IJssel. Zo zijn er wekelijkse Koffie- en ontmoetingsochtenden, het maandelijkse kookproject ‘Koken voor de Oostgaarde’, de jaarlijkse kindermiddag voor alle kinderen uit de Hoekenbuurt, de jaarlijkse kerstspecial en de maandelijkse jeugdavonden. Ook heeft de Doorbraak sinds 2017 de beschikking gekregen over een moestuin. De opbrengst uit deze tuin wordt gegeven aan de minderdraagkrachtige bewoners uit de Hoekenbuurt en/of gemeenteleden van de Doorbraak en/of de Voedselbank.
De Doorbraak helpt ook gemeenteleden die op een of andere wijze tijdelijk financieel moeilijk hebben met het doen van boodschappen. Wij ondersteunen het werk van Stichting Roechama. Meer hierover vindt u onder het kopje ‘Ondersteuning’.
Voor beide activiteiten hebben wij een aparte rekening geopend onder de naam H.I.M. (Hulp In Moeilijkheden).

Om het werk van de Doorbraak te kunnen voortzetten hebben wij uw hulp daarom hard nodig! U kunt uw gift overmaken op onze ABNAMRO Bank rekening met rekeningnummer NL12ABNA0526060638 onder vermelding van ‘gift.’
Wilt u een gift overmaken op onze rekening H.I.M., dan kan dat op rekeningnummer NL44ABNA0450466507 eveneens onder vermelding van ‘gift.’
Omdat kerk de Doorbraak een ANBI registratie heeft bij de Belastingdienst, is uw gift aan de Doorbraak voor de Belastingdienst volledig aftrekbaar.

 
X