Bemoediging 2 – Randy van Eer

Beste lezer,

Op het moment van schrijven gonst het nieuws van vele drama’s over asielzoekers en bootvluchtelingen. Op de televisie zien we schrijnende beelden van mensen die zich soms moeten voortslepen en huilende baby’s die door radeloze ouders worden geduwd in de handen van mensen aan de andere kant van de lijn. En weer werd er melding gemaakt van een boot die gekapseisd is waarbij honderden vluchtelingen zijn verdronken.
Wat is er toch met onze wereld aan de hand?! Als we natrekken waar de vluchtelingen en asielzoekers vandaan komen dan blijkt het overgrote deel op de vlucht te zijn voor terreur en geweld van jihadistische groeperingen. Waar die de kop opsteken is er haat, dood en verderf en dat op de meest gruwelijke manieren. Het is daarom helemaal niet zo vreemd dat de mensen, soms hele gezinnen, vluchten naar Europa met zijn betrekkelijke rust en veiligheid.
En wat doet Europa? De landen buitelen over elkaar wie de meeste vluchtelingen kan, mag of wellicht moet opnemen. Het ene land wil ze zo snel mogelijk weg werken, het andere probeert de grens hermetisch af te sluiten om hen te weren. Niemand die een echte oplossing heeft voor het complexe probleem.
Mensonterend, schrijnend, gruwelijk, wreed, meedogenloos, allemaal termen die in ons opkomen als we met deze ellende worden geconfronteerd. Zijn dit de kenmerken van de ware gedaante van de islam?
Hoe staan wij als christenen tegenover deze ontwikkelingen? Houden we ons erbuiten, geen zin in gedoe. Verdiepen we ons in de achtergronden en trachten we die Bijbels te duiden? Wat is dan onze conclusie? Of halen we onze schouders op, want het is ver van ons bed en het interesseert ons niet zo? We merken dat de strijd alleen maar toeneemt.
Elke optie heeft zijn consequenties. Toch ben ik ervan overtuigd dat we niet onverschillig tegenover deze ontwikkelingen mogen staan en, misschien gesteld dat de Heer ons inzicht geeft, juist moeten proberen te ontdekken wat ze Bijbels gezien betekenen. En dat niet alleen voor ons. Wanneer we met lijden worden geconfronteerd dan moet het ons hoe dan ook raken. We kunnen misschien praktisch niet zo veel doen, als we al zouden weten wat, maar wat we in ieder geval wel kunnen doen is bidden. Bidden voor de moslims die in hun overtuiging dat ze juist handelen deze gruweldaden verrichten. Bidden voor de vele slachtoffers die niet begrijpen dat mensen elkaar zo wreed en genadeloos kunnen behandelen omdat ze een andere overtuiging hebben. Met ons gebed kunnen we zowel aan slachtoffers en daders laten zien wie Jezus is door hun Zijn liefde te tonen in woord en daad. Het werkt! Het blijkt één van de meest effectieve manieren te zijn om een keer te brengen in het lot van duizenden die onschuldig lijden maar ook bij hen die anderen dit leed aandoen. Een man die eerst behoorde tot het kamp van de IS en daar mensen heeft gedood, is radicaal tot het geloof in Jezus gekomen omdat hij met het geloof in Jezus werd geconfronteerd en inzag hoe verkeerd het was wat hij deed. In het onderdrukkende Iran is de groei onder christenen sterk gestegen omdat mensen zich niet langer konden vinden in de islam vanwege de onderdrukking, wreedheid en hardheid die het bracht en hoorden van Jezus. Alles door het werk van moedige christenen die met gevaar voor eigen leven tegen moslims durfden te getuigen van de waarheid en de liefde van Jezus.
Lieve lezers, de Bijbel leert in Jakobus 5: Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.
Een uitdaging?

Gods zegen!
Randy van Eer, voorganger

 
X