Bemoediging 3 – Eldert Zeelenberg

Wandelen in vertrouwen

 Hoe langer ik de Here Jezus Christus ‘ken’ in mijn leven hoe dierbaarder Hij mij wordt. Dat kennen van God houdt ook in dat ik Hem steeds meer durf te vertrouwen voor zaken waar ik geen of weinig controle over heb. Sla de krant maar open op zet de tv aan. Een weldenkend mens wordt daar niet vrolijk van. De soms afschuwelijke berichten en beelden kunnen je als mens zeer onrustig maken en je grote angst inboezemen. Al dit negativisme kan in je leven grote bezorgdheid opwekken. Naast alle media zijn er andere voorbeelden genoeg die je kunnen overladen met bezorgdheid of waarover je zorgen kunt maken. Ik noem er een paar, zoals hoe zal het in de toekomst met mijn kinderen of kleinkinderen gaan? Hoe zeker ben ik van mij baan, zal mijn gezondheid mij t.z.t. in de steek laten en hoe kan ik iedere maand de eindjes aan elkaar knopen etc. etc..

Deze voorbeelden, en het zijn er maar een paar uit zeer velen, geven aan dat wij als mensen redenen genoeg hebben om ons over allerlei zaken zorgen te maken of om bezorgd te zijn.

Je relatie met Jezus Christus en je vertrouwen in Hem bepaalt je gedachteleven. Durf je God helemaal voor alles in je leven te vertrouwen en durf je jezelf helemaal aan Hem over te geven? Weet je, wanneer je de instelling hebt van een klein kind dat zijn vader vertrouwt, dan zal jouw vertrouwen in de hemelse Vader je nooit beschamen. Dat betekent dat jij je geen zorgen hoeft te maken over wat dan ook, want God is altijd te vertrouwen.

In de Bijbel wordt op verschillende plaatsen door Jezus Zelf heel duidelijk gemaakt dat we ons geen zorgen hoeven te maken over ons dagelijks leven. En dat dagelijkse leven omvat alles: jezelf, je kinderen en overige familie, de omstandigheden, je baan, je huishouden, je financiën etc.. In Mattheüs 6:34 is onze Heer Jezus Christus Zelf aan het woord en Hij zegt ons klip en klaar hoe wij ons in het dagelijks leven moeten opstellen:

Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

Ziet u dat ‘bezorgd zijn’ en ‘zorgen hebben’ altijd hand in hand gaan. Er zijn nog andere teksten – zie Mattheüs 6:25, 27, 28, 31; 10:19; Markus 4:19; 13:11; Lukas 10:41; 12:11,22,25,26; 21:34; Filippenzen 4:6 – die ons heel duidelijk laten zien dat wandelen met God wandelen in vertrouwen is en dat ‘bezorgd zijn’ of ’zorgen hebben’ niet passen in het leven met de Opgestane Heer. Hij is immers de Schepper van hemel en aarde en Hij is in staat om ons te helpen, er doorheen te helpen. Hij vangt je op wanneer jij dreigt te vallen. Hij bemoedigt je wanneer jij ontmoedigt raakt.

Zorgen maken of bezorgd zijn, hoe menselijk dat ook lijkt, behoort tot de oude natuur. Dat is de oude mens die geregeerd werd door de eigen ‘ik.’ Maar de nieuwe mens leeft vanuit een nieuwe natuur dat is leven in Christus, leven vanuit een ander perspectief en dat is het leven onder de leiding van de heilige Geest. Dit leven wijst ons op Psalm 55:23 en 1 Petrus 5:7 waar de Heer ons leert om al onze bekommernissen (dat zijn zorgen) op de Here te leggen en dan zal Hij voor ons zorgen. Daar is moed en durf voor nodig. Deze moed en durf bouw je op in je geestelijke groei in Jezus Christus. Jouw toewijding aan Hem en jouw verlangen naar een intieme relatie met God zal je t.z.t helpen om Hem meer en meer te durven vertrouwen. Dan ga je wandelen met God in vertrouwen. Dan is de heilige Geest je Helper, je Vriend, je Trooster.

Iemand heeft eens het volgende gezegd:

Vertrouwen is de eerste trede nemen….. ook al zie je niet de hele trap…

Blijf de Here vertrouwen ondanks de tegenspoed, teleurstelling, ziekte, vermoeidheid etc.. Je kunt je leven niet overzien. God kan dat wel en daarom is Hij Degene die je moet vertrouwen. Hij heeft het beste met je voor. Wees niet bang. Het enige waar je angst voor moet hebben is angst zelf. Angst is de grootste vijand van je vertrouwen op God. Thuis in onze hal hangt een bordje met de volgende tekst:

Verdriet kijkt achterom, zorgen kijken om zich heen maar

Geloof kijkt naar boven!!

Durf maar omhoog te zien, ook wanneer alles tegen zit.

Het leven met God en je wandel in vertrouwen met God is nooit een succesverhaal. David Wilkerson heeft hier het volgende over gezegd:

Wanneer God je voor iets roept, dan roept Hij jou niet altijd om succes te hebben, maar Hij roept je om Hem te gehoorzamen. Het succes van jouw roeping is aan Hem, gehoorzaamheid is aan jou.

Wanneer je hiervan uitgaat en je beseft dat tegenslagen, ontmoediging, teleurstelling, vallen en opstaan horen bij de groei van je geestelijk leven, dan ben je op weg om op te gaan leren wandelen in vertrouwen met God.

Liefdevolle groeten,

Pastor Eldert Zeelenberg

 
X