ANBI Gegevens Kerkgenootschap de Doorbraak

Algemene informatie

Rechtsvorm                                                      : Kerkgenootschap
Statutaire naam                                                : Evangelische kerk de Doorbraak
Zoeknaam                                                         : De Doorbraak
Profiel URL                                                       : www.dedoorbraak.org
Statutaire zetel                                                 : Capelle aan den IJssel
KvK nummer                                                    : 50069659
RSIN/Fiscaalnummer                                       : 817762486
Vestigingsadres                                                : De Vallei 2, 2905 NP Capelle aan den IJssel
Postadres                                                          : Fuutlaan 89, 2903 TS Capelle aan den IJssel
Telefoonnummer                                              : 010 2270356
Mailadres                                                          : info@dedoorbraak.org
Samenstelling bestuur                                     : Het bestuur bestaat uit de voorzitter (de senior voorganger), de secretaris (tweede
                                                                           voorganger), de penningmeester en een algemeen bestuurslid.
Beloningsbeleid                                                : De senior voorganger en de tweede voorganger ontvangen een maandelijkse vergoeding.
Doelstelling                                                       : Evangelische kerk de Doorbraak is ontstaan uit een verlangen om de bevolking in Capelle aan den IJssel
                                                                           en daarbuiten bekend te maken met het geweldige nieuws van Jezus Christus
                                                                           (zie verder op onze website onder ‘Doelstelling’).

Het beleidsplan 2019/2023 is hier te vinden (Beleidsplan 2019)

 
X