ANBI – Beleidsplan

Beleidsplan

a. Onderstaande activiteiten hebben in 2014 plaatsgevonden en zullen ook de jaren erna plaatsvinden:
 1. Wekelijkse kerkdiensten
 2. Wekelijkse gebedsavonden
 3. Wekelijkse Bijbelstudieavonden op verschillende plaatsen in Capelle aan den IJssel
 4. Wekelijkse ‘Meet and Greet’ ochtenden in buurthuis de Trefhoek voor de bewoners in de zogenaamde Hoekenbuurt in de wijk Oostgaarde in Capelle aan den IJssel
 5. Maandelijkse jeugdavonden in buurthuis de Trefhoek
 6. Maandelijkse evangelisatiedagen onder de naam ‘Prayerstation’
 7. Maandelijks koken voor de bewoners van de ‘Hoekenbuurt’ onder de naam ‘Koken voor de Hoeken’ in buurthuis de Trefhoek
 8. Jaarlijkse Kerstspecial voor de bewoners in de Hoekenbuurt op het Cruyffcourt achter de Purmerhoek
 9. Jaarlijkse Kindermiddag voor alle kinderen in de Hoekenbuurt op het Cruyffcourt
 10. Jaarlijkse vrouwenmiddag in het (gehuurde) kerkgebouw aan de Vallei
 11. Jaarlijkse mannenochtend in buurthuis de Trefhoek
 12. Het houden van doopdiensten in zwembad de Blinkert
 13. Het houden van kerkdiensten op bijzondere dagen zoals Goede Vrijdag, Pasen en Pinksteren in zowel het kerkgebouw alsmede in buurthuis de Trefhoek
 14. Trainingsochtenden voor alle gemeenteleden in buurthuis de Trefhoek
 15. Jaarlijkse bazaar in buurthuis de Trefhoek

Met ingang van 2016 wil de Doorbraak voor de bewoners van de Hoekenbuurt een jaarlijkse brunch in de buitenlucht op het Cruyffcourt organiseren. Hiertoe zullen plannen ontwikkeld worden in samenwerking met de bewoners van de Hoekenbuurt.
Ook zal in 2016 een wekelijks pastoraal werk worden opgezet voor de bewoners in de Hoekenbuurt. Hiertoe heeft de Doorbraak een ruimte tot haar beschikking in een van de flats.

b. De wijze waarop de Doorbraak geld werft

Kerk de Doorbraak verkrijgt haar gelden via wekelijkse contante giften van de gemeenteleden en via overmaking op de bankrekening van de Doorbraak. Voor bepaalde projecten, zoals het ‘Koken voor de Hoeken’ en de ‘Meet and Greet’ ochtenden ontvangt de Doorbraak financiële ondersteuning van de gemeente Capelle aan den IJssel. Ook wordt soms gezocht naar alternatieve fondsen. Het project ‘Koken voor de Hoeken’ heeft inmiddels vanuit een fonds gebruik gemaakt van een toegezegde ondersteuning.

c. Het beheer en de besteding van het vermogen van de Doorbraak

Kerk de Doorbraak gebruikt in de regel al haar binnenkomende gelden voor het werk in Gods Koninkrijk. Een en ander impliceert dat aan het eind van ieder boekjaar weinig of geen overschot is op de lopende bankrekening.

d. Financiële verantwoording

ANBI - Financiele verantwoording

 

 

 

 

Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk werk van de Doorbraak vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.

 
X