ANBI – Beleidsplan

Beleidsplan

a. Onderstaande activiteiten hebben in 2017 plaatsgevonden en zullen ook de jaren erna plaatsvinden:
 1. Wekelijkse kerkdiensten.
 2. Wekelijkse gebedsavonden.
 3. Wekelijkse Bijbelstudieavonden op verschillende plaatsen in Capelle aan den IJssel.
 4. Wekelijkse ‘Meet and Greet’ ochtenden in buurthuis de Trefhoek voor de bewoners uit de Hoekenbuurt in de wijk Oostgaarde in Capelle aan den IJssel.
 5. Maandelijkse jeugdavonden in buurthuis de Trefhoek.
 6. Maandelijks koken voor de bewoners van de ‘Hoekenbuurt’ onder de naam ‘Koken voor de Hoeken’ in buurthuis de Trefhoek.
 7. Jaarlijkse kerstspecial voor de bewoners in de Hoekenbuurt op het Cruyffcourt achter de Purmerhoek.
 8. Jaarlijkse kindermiddag voor alle kinderen in de Hoekenbuurt op het Cruyffcourt.
 9. Het houden van kerkdiensten op bijzondere dagen zoals Goede Vrijdag, Pasen en Pinksteren in zowel het kerkgebouw alsook in buurthuis de Trefhoek.
 10. Trainingsochtenden voor alle gemeenteleden in buurthuis de Trefhoek.
 11. Jaarlijkse bazaar in buurthuis de Trefhoek.
 12. Het onderhouden van een in bruikleen gekregen moestuin. De opbrengst uit deze tuin wordt gegeven aan de minder draagkrachtige bewoners uit de Hoekenbuurt en/of   minderdraagkrachtige gemeenteleden van de Doorbraak en/of de Voeselbank.
b. De wijze waarop de Doorbraak geld werft

Kerk de Doorbraak verkrijgt haar gelden via wekelijkse contante giften van de gemeenteleden en via overmaking op de bankrekening van de Doorbraak. Voor bepaalde projecten ontvangt de Doorbraak financiële ondersteuning van buiten de gemeente. Ook wordt soms gezocht naar alternatieve fondsen.

c. Het beheer en de besteding van het vermogen van de Doorbraak

Kerk de Doorbraak gebruikt al haar binnenkomende gelden voor het werk in Gods Koninkrijk. Een en ander impliceert dat aan het eind van ieder boekjaar weinig of geen overschot is op de lopende bankrekening.

d. Financiële verantwoording

ANBI Financiele verantwoording 2016

Voorgenomen bestedingen

De te verwachten bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk werk van de Doorbraak vertoont een grote mate van continuïteit. De voorgangers of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.

 
X