ANBI – Beleidsplan

Actueel beleidsplan 2019 tot en met 2023

 1. Het houden van wekelijkse kerkdiensten.
 2. Het houden van wekelijkse gebedsavonden.
 3. Het houden van wekelijkse Bijbelstudieavonden op verschillende plaatsen in Capelle aan den IJssel.
 4. Het houden van trainingsdagen voor alle gemeenteleden.
 5. Het houden van wekelijkse ‘Ontmoetingsochtenden’ in buurthuis de Trefhoek voor de bewoners uit de wijk Oostgaarde.
 6. Het houden van regelmatige jeugd- en tienerdiensten zowel in de kerk alsmede in een sporthal en in de open lucht.
 7. Het maandelijks koken voor de bewoners uit de wijk Oostgaarde onder de naam ‘Koken voor de Oostgaarde’ in buurthuis de Trefhoek.
 8. Het organiseren van een jaarlijkse kerstspecial voor de bewoners in de wijk Oostgaarde op het Cruyffcourt achter de Purmerhoek.
 9. Het organiseren van een jaarlijkse kindermiddag voor alle kinderen in de wijk Oostgaarde op het Cruyffcourt.
 10. Het houden van kerkdiensten op bijzondere dagen zoals Goede Vrijdag, Pasen en Pinksteren in zowel het kerkgebouw alsook in buurthuis de Trefhoek.
 11. Het geven van trainingen voor de gemeenteleden in buurthuis de Trefhoek.
 12. Het jaarlijkse organiseren van een rommelmarkt in buurthuis de Trefhoek waarbij de opbrengst wordt geschonken aan een goed doel.
 13. Het onderhouden van een in bruikleen gekregen moestuin. De opbrengst uit deze tuin wordt gegeven aan de minder draagkrachtige bewoners uit de wijk Oostgaarde en/of  minderdraagkrachtige gemeenteleden van de Doorbraak.
 14. Het ondersteunen van minder draagkrachtigen in de kerk alsmede daarbuiten.
 15. Het bezoeken van mensen binnen de kerk alsmede daar buiten.

                         Toelichting

Inkomsten

Diversen

Bijdrage koffie/thee i.v.m. verjaardagen
Terugbetaling bloemen (dubbel betaald)
Terugbetaling boodschappen (dubbel betaald)
Bijdrage WOP Oostgaarde
Rommelmarkt
Terugbetaling voorschot
Aanvulling van spaarrekening
Bijdrage cursusgeld boek Openbaring

Uitgaven

Voorgangers & sprekers
De twee voorgangers en de regelmatige sprekers ontvangen een vergoeding.

Huur gebouwen

De kerk huurt wekelijks een kerkzaal en het buurthuis gelegen in de nabijheid van de kerk.

Giften
De kerk heeft in 2019 o.a. een voorganger in de Oekraïne ondersteunt en het werk van St. Roechama. Daarnaast ondersteunt de kerk minder draagkrachtigen in de wijk Oostgaarde.

Inkopen
a. Wekelijkse boodschappen
b. Bloemen
c. Kantoorartikelen

Autokosten
Dit zijn benzinekosten i.v.m. het vervoer van gemeenteleden, boodschappen, huisbezoeken, vergaderingen etc..

Bankkosten
De maandelijkse kosten die de ABNAMRO ons in rekening brengt.

Spaarrekening
Omdat de kerk geen eigen ruimte tot haar beschikking heeft, spaart zij om t.z.t. een gebouw aan te kunnen kopen.

Verzekeringen
De kerk heeft diverse verzekeringen afgesloten o.a. voor alle vrijwilligers.

Diverse
1. Optreden Leger des Heils Kerstspecial
2. Tenthuur
3. Onderhoud moestuin
4. Jeugdmiddagen
5. Ondersteuning
6. Voorschot
7. Abonnementen + lidmaatschap FMF

 
X